Veiligheidscoördinatie:

Veiligheidscoördinatie ontwerp: De coördinator staat in voor het controleren van het volledige ontwerp en zal deze kritisch onderwerpen in functie van de algemene veiligheid, dit naar enerzijds de uitvoering van het project en anderzijds het onderhoud en in stand houden van het gebouw.

Veiligheidscoördinator uitvoering: De coördinator zal tijdens de uitvoering van de werken enerzijds preventief het plan van aanpak en werkmethodes analyseren en anderzijds de beschreven preventiemaatregelen aftoetsen tijdens de werken. Deze vaststellingen worden neergeschreven in een proces verbaal.